TEACHING BY Aleksandar Jurisic


Courses | Supervision (MSc, Master, PhD) | New Research/Theses Topics

All pdf or postscript (ps) files can be viewed using Adobe Reader or Ghostscript and GSview, which can be downloaded and installed by clicking to: . or (for windows you have to get gs814w32.exe and gsv46w32.exe, so follow link).


Courses taught


University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science

University of Ljubljana, Depratment of Mathematics

Nova Gorica Polytechnic

University of Waterloo, Facutly of Mathematics


Supervision

(Undergraduate) Diploma Theses

 1. Schoof Algorithm (Schoofov algoritem), Jernej Barbič, August 11, 2000 (program, abstract).
 2. Pseudo-Randomness in Cryptography (Preverjanje naključnosti v kriptografiji), Tadej Novak, September 2000 (program, abstract).
 3. RSA Cryptosystem (RSA kriptosistem), Robert Petek, December, 2000 (program, abstract).
 4. Mail Evidencing and Digital Signatures (Evidenca poštnih plačil v digitalni dobi), Mojca Mikac, 2001. (program, abstract).
 5. Cryptoanalysis of a Clock Controled Shift Register (Kriptoanaliza urno kontroliranega pomičnega registra), Matjaž Praprotnik, 2001 (program).
 6. Digital Cash (Digitalni denar), Miha Vuk, 2001 (program).
 7. Secret sharing schemes (Deljanje skrivnosti), Vanja Seničar, 2002 (program).
 8. Bases of binary finite fields (Baze binarnih končnih obsegov), Vanja Nastran, 2003 (program).
 9. Computing in finite fields with prime characteristics (Učinkovite implementacije v praštevilskih obsegih), Srečko Maksimović, 2003.
 10. Convolutional codes (Konvolucijske kode), Darjo Rejc, 2005
 11. Normal bases of low complexity (Normalne baze niske kompleksnosti), Maruša Stanek, 2005.
 12. Distance-regular graphs and generalized quadrangles (Razdaljno-regularni grafi in posplošeni četverokotniki), Matjaz Urlep, 2005.
 13. Weil pairing in encryption schemes (Weilovo pairjenje v shemah za šifriranje), Mitja Korče, 2006.
 14. Chebyshev bases and resistence to side channel attacks (Čebiševe baze in odpornost na napade s stranskim kanalom), Miha Reščič, 2006.
 15. Private lives of public keys (Zasebna življenja javnih ključev), Jasmina Veselinović, 2007.
 16. Spherical t-designs (Sferični t-načrti), Boris Cergol, 2007.
 17. Group signatures (Skupinski podpisi), Janoš Vidali, 2008.
 18. Response analysis of cryptosystems with digital signatures (Analiza odzivnosti kriptosistemov z digitalnimi potrdili), Aljaž Simonič, 2008.
 19. Efficient arithmetics on elliptic curves over prime fields (Učinkovita aritmetika na eliptičnih krivuljah nad praštevilskimi obsegi), Peter Nose, 2008.
 20. Mental poker (Miselni poker), Mitja Trampuš, 2008 (program, abstract).
 21. Cryptography of e-voting (Kriptografija e-volitev), Andrej Tolič, 2011 (program, abstract).
 22. Implementation of finite fields and elliptic curves on a FPGA device (Implementacija končnih obsegov in eliptičnih krivulj z vezjem FPGA), Nuša Zidarič, 2011 (program, abstract).
 23. Image data hiding using steganographic methods (Skrivanje podatkov v slikovne datoteke z uporabo steganografskih metod), Arnela JušiĆ, 2012 (program, abstract).
 24. Tools for breaking the substitution cipher (Orodja za razbijanje substitucijske šifr), Sašo Kodrič, 2013 (program, abstract).
 25. Developement of cryptographic mobile application in heath care (Razvoj kriptografske mobilne aplikacije za uporabo v zdravstvu), Dušan Kalanj, 2013 (program, abstract).

Master Theses

1. Management of Various Security Areas (Združljivost in robustnost poslovanja med različnimi varnostnimi okolji), Tomaž Degen, 2001

2. Attacks on the System and Application Infrastructure (Analiza bodočih oblik napadov na sistemsko in aplikacijsko infrastrukturo), Matej Trampuš, 2001.

3. Complete system for secure exchange of data (Celovit sistem za varno izmenjavo podatkov), Brane Brodnik, 2002.

4. Distance-regular graphs with small diameter (Razdaljno-regularni grafi majhnega diametra), Štefko Miklavič, 2002.

5. Applications of Berlekamp-Massey algorithm in cryptography and coding theory (Uporaba Berlekamp-Masseyevega algoritma v kriptografiji in teoriji kodiranja), Tadej Novak, 2003.

6. Pollard rho method (Pollardova rho-metoda), Erik Schlegel, 2003.

Ph. D. Students

1. Triangle-free 1-homogeneous graphs (1-homogeni grafi brez trikotnikov), Štefko Miklavič, 2004.


New Research/Theses Topics

(in Slovene)Home Aleksandar Jurisic, ajurisic@valjhun.fmf.uni-lj.si, September 2008.