Tečaj iz matematike - 2004/2005

Little brother is watching you...
namen | vsebina | učbeniki | projekti
 
Obvestila  
  Little brother is watching you...

Predavanja: ob torkih od 13:00 do 17:00 na Politehniki Nova Gorica, govorilne ure pa takoj za tem (po dogovoru tudi pred predavanji).

Predavatelj: Aleksandar Jurišić 
pisarna: Jadranska 19, III 
tel: (01) 47-66-545,
(01) 28-32-895 (doma) 
e-pošta: ajurisic@p-ng.si

Vaje vodi asistent Miha Reščič
e-pošta: miha.rescic@p-ng.si 

 

Jesenski sem. 04/05
 • (5. okt.) uvod, ŠTEVILA: naravna, cela in racionalna števila (decimalni zapis), primer dokaza s protislovjem (obstajajo števila, ki niso racionalna), realna števila ter seštevanje, deljenje in množenje geometrično, grupa in obseg.
 • (12. okt.)
 • (19. okt.)
 • (26. okt.)
 • (2. nov.)
 • (9. nov.)
 • (16. nov.)
 • (23. nov.)
 • (30. nov.)
 • (7. dec.)
 • (14. dec.)
 • (21. dec.)
 • (4. jan.)
 • (11. jan.)
 • (18. jan.)
 • (25. jan.)
Zimski sem. 04/05
 • 15. feb.
 • 22. feb.
 • 1. mar.
 • 8. mar.
 • 15. mar.
 • 22. mar.
 • 29. mar.
 • 5. apr.
 • 12. apr.
 • 19. apr.
 • 26. apr.
 • 3. maj
 • 10. maj
 • 17. maj
 • 24. maj
 • 31. maj
Vse postscript (ps) datoteke si lahko ogladate z Ghostscript in GSview, ki so na voljo za večino računalnikov in brskalnikov.

WHAT!!! You don't have little brother!

Namen tečaja: Ta predmet predstavlja uvod v višjo matematiko v obliki poglobitve srednješolskega znanja iz matematike. Daje osnovo za razumevanje ostalih predmetov, sodobnih statističnih in računalniških metod ter razvija logični način mišljenja in določene prostorske predstave.

Predznanje: srednješolska matematika (glej npr. Matematika, zbirke nalog za srednje šole, DZS).

Vsebina tečaja: (90 ur predavanj po tri ure na teden in 60 ur vaj po 2 uri na teden)

Učbeniki: Zbirke nalog: zgoraj omenjena zbirka nalog,

Domače naloge: 4-6 krajših domačih nalog (rešitve nalog bodo morale biti lično napisane do prihodnjega predavanja).

Kolokviji: (po dogovoru z asistentom) sredi novembra 2004; sredi januarja 2005; začetek aprila 2005; konec maja 2005.

Seminarska naloga: uspešno oddana seminarska naloga (vsebina in oblika) bo ocenjena in bo znašala 20% pisne ocene (seminarska naloga torej ni obvezna, vendar pa bodo tisti, ki je ne bodo naredili oziroma uspešno oddali, lahko izgubili tudi do dve oceni od pisne ocene).

Kolokviji in domače naloge so neobvezna oblika sprotnega preverjanja znanja (predvideni termini za kolokvije: november, januar, april in maj; domače naloge, z izjemo prve, pa bodo razdeljene kakšen teden pred kolokviji). Naloge na kolokvijih se praviloma nanašajo le na tekočo učno snov. Študentu, ki piše pozitivno vse kolokvije in domače naloge, se prizna pisni izpit.

Izpiti: pisni in ustni; končna ocena je ena sama in je sestavljena iz pisne in ustne ocene.
Pisno oceno sestavljajo 20% seminarska naloga, 80% pisni izpit (oziroma 72% kolokviji in 8% domače naloge), v primeru izredno slabega znanja na ustnem izpitu se lahko zahteva tudi ponoven pisni izpit.

Pisni izpit zajema celotno snov predmeta, posebnih pogojev za opravljanje pisnega izpita ni. Uspešno opravljeni kolokviji in domače naloge štejejo kot uspešno opravljen pisni izpit.
Roki za pisni izpit: spomladanski, en jesenski in en zimski.

Ustni izpit zajema celotno snov predmeta. Pogoj za opravljanje ustnega izpita je pozitivna pisna ocena.
Roki za ustni izpit.


Število obiskovalcev:  (z uporabo K2 števca.)
Zadnja sprememba: 5. okt. 2004.