Program diplomskega dela - Tadej Novak, Preverjanje naključnosti v kriptografiji

Delo naj predstavi matematične osnove, potrebne za študij statističnih lastnosti kriptografskih algoritmov kot so simetrični in tekoči algoritmi. Glavni cilj je predstaviti osnovne principe, ki se uporabljajo pri današnjih statističnih testiranjih za oceno naključnosti in s tem varnosti šifrirnih algoritmov in generatorjev psevdonaključnih števil. Izdela naj se tudi matematična utemeljitev nekaterih osnovnih statističnih testov generatorjev naključnih števil.

Literatura:

Susan Landau, Communications Security for the Twenty-first Century: The Advanced Encryption Standard, Notices of the AMS 47 (2000), 450-459.

Douglas R. Stinson, Cryptography -- Theory and Practice, CRC Press, 1995.

A. Menezes, P. van Oorschot and S. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press (Series on Discrete Mathematics and its Applications), 4th ed, 1999.

R. Jamnik, Matematična statistika, DZS, Ljubljana, 1980.