Program diplomskega dela - Vanja Nastran, Baze končnih obsegov

Delo naj predstavi matematične osnove potrebne za razumevanje osnovnih računskih operacij končnih obsegov karakteristike 2, ki so posebno zanimivi za kriptografijo. Glavna cilja sta predstavitev in primerjava učinkovitosti šestevanja, množenja, kvadriranja, invertiranja in reševanja kvadratnih enačb v


za implementiranje seštevanja in podvajanja točk na eliptični krivulji.

Literatura:

D. Hankerson, J. L. Hernandez, and A. Menezes, Software implementation of elliptic curve cryptography over binary fields, Cryptographic hardware and embedded systems - CHES 2000, LNCS 1965, 2000, 1--24.

A. J. Menezes (editor), I. F. Blake, CuHong Gao, R. C. Mullin, S. A. Vanstone, T. Yaghoobian, Applications of Finite Fields, Kluwer Academic Publishers, 1993.

Douglas R. Stinson, Cryptography -- Theory and Practice, CRC Press, 1995.

A. Menezes, P. van Oorschot and S. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press (Series on Discrete Mathematics and its Applications), 4th ed, 1999.