Program diplomskega dela - Razvoj kriptografske mobilne aplikacije za uporabo v zdravstvu, Dušan Kalanj

Osrednji cilj naj bo razvoj spletne in mobilne aplikacije (gsm telefoni in tablice z operacijskim sistemom Android), ki omogoča varno rokovanje z digitalno zdravstveno kartoteko. Delo predstavi kriptografske osnove kot so npr. simetrična kriptografija (bločne in tokovne šifre) ter asimetrična kriptogrfija (dogovor o ključu, digitalni podpis in digitalna potrdila), ki so potrebne za varno implementacijo. Naredi naj tudi pregled uporabljenih orodij in tehnologije (kot so Android, Cordova, podatkovne baze Oracle ipd). Sledi podroben opis same aplikacije in dokumentacija njenega testiranja.

Povzetek. Kot je splošno znano, je v slovenskem zdravstvu še veliko prostora za napredek. Predvsem bi se dalo veliko narediti pri dolgih čakalnih vrstah, ki so posledica slabe komunikacije med posameznimi vejami medicinske stroke. Nemalokrat se zgodi, da mora pacient opravljati enak pregled večkrat, ker zdravniki nimajo podatkov, pridobljenih iz prejšnjih raziskav. Problem ni kompleksen in zanj obstaja več preprostih rešitev. Diplomsko delo se osredotoča na eno izmed omenjenih rešitev in sicer na razvoj mobilne aplikacije za operacijski sistem Android, ki s kriptografijo omogoča varen prenos digitalne vsebine zdravniške kartoteke. Dotika se tudi razvoja spletne aplikacije, ki jo bodo uporabljali uporabniki omenjene mobilne aplikacije. Obe rešitvi uporabniku izgledata preprosti, a kakor bo bralec ugotovil, temu ni čisto tako. Omeniti je potrebno, da opisana rešitev še ni dokončna in služi zgolj kot prototip za razvoj aplikacije, ki bi lahko relativno hitro prešla v širšo uporabo. Na to temo tudi že potekajo pogovori s predstavniki medicinske ter računalniške stroke.

Ključne besede: Android, kriptografija, Cordova, javni kljuc, zasebni kljuc