Mail Evidencing and Digital Signatures, Mojca Mikac

Abstract of the diploma thesis: In this thesis a new way of evidencing postal payment is introduced. An example of such evidence of paid postage, which we use nowdays, is a post stamp. Ever since the inexpensive, high print quality computer printers appeared on the market, the resistance of post stamps against fraud was seriously damaged. So a new way of evidencing postal payment has to be introduced. The digital postal mark represents this new way. We will give a detailed description of such digital postal mark, learn all about the data which are taking part in such postal mark, and describe a way how to produce them. Because of the confidential nature of data used, we will encrypt them. Since we want to assure their autenticity, we will use a digital signature to sign them. Therefore we will also describe a corresponding cryptographic protocols.

Keywords: digital postal mark, postal revenue collection, digital signature, elliptic curves.
Math. subj. class (2000): 11T71, 11Y16, 11H52

Povzetek diplomskega dela: V tem delu bomo predstavili nov način evidentiranja plačila poštnine. V današnjem času se kot označba plačila uporablja predvsem poštna znamka. Odkar so se na trgu pojavili visoko zmogljivi tiskalnki dostopni vsakomur, se je odpornost poštne znamke proti ponarejanju precej zmanjšala. Zato je nastala potreba po novem načinu evidentiranja plačila poštnine. Ta nov način predstavlja digitalna poštna znamka, ki jo bomo v tem delu podrobno predstavili. Spoznali bomo iz katerih podatkov je sestavljena in raziskali način izdelave takih znamk. Ker bodo uporabljeni podatki precej zaupne narave, jih bomo zašifrirali. Ker bomo želeli doseči pristnost uporabljenih podatkov, jih bomo podpisali z digitalnim podpisom. Tako se to delo ukvarja tudi s primernimi kriptografskimi protokoli.

Ključne besede: digitalna poštna znamka, plačilo poštnine, digitalni podpis, eliptične krivulje.