Program diplomskega dela - Mojca Mikac, Digitalni podpis in poštna plačila

Delo naj predstavi matematične osnove, potrebne za študij ElGamalovih javnih kriptosistemov, s povdarkom na digitalnih podpisih in eliptičnih krivuljah. Glavni cilj je predstaviti osnovne kriptografske protokole, ki se uporabljajo za evidenco poštnih plačil v digitalni dobi. Izdela naj se tudi testna implementacija ustreznega protokola/kriptosistema v programskem jeziku C.

Literatura:

Douglas R. Stinson, Cryptography -- Theory and Practice, CRC Press, 1995.

A. Jurišić, A. Menezes, Elliptic Curves and Cryptography, Dr. Dobb's Journal, April 1997, 26-37.

L.A. Pintsov, S.A. Vanstone, Postal Revenue Collection in the Digital Age, Research Report CORR 2000-43, University of Waterloo (2000).

Information Based Indicia Program (IBIP) Performance Criteria for Information-Based Indicia And Security Architecture for Closed IBI Postage Metering Systems (PCIBI-C), draft, The United States Postal Service (USPS), January 12, 1999 (http://56.0.78.92/html/programdoc.html).

Information Based Indicia Program (IBIP) Performance Criteria for Information-Based Indicia And Security Architecture for Open IBI Postage Evidencing Systems (PCIBI-O), draft, The United States Postal Service (USPS), February 23, 2000 (http://56.0.78.92/html/programdoc.html).