Program diplomskega dela - Robert Petek, RSA kritosistem

Delo naj predstavi matematične osnove potrebne za razumevanje in implementacijo kriptosistema z javnimi ključi RSA. Eden glavnih ciljev naj bo analiza najbolj znanih napodov na RSA kriptosistem in učinkovita implementacija digitalnega podpisa, generiranje javnih in privatnih ključev ter šifriranje z RSA kriptosistemom.

Literatura:

A. Menezes, P. van Oorschot and S. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press (Series on Discrete Mathematics and its Applications), 4th ed, 1999.

IEEE P1363 Standard Specifications for Public-Key Cryptography (glej http://grouper.ieee.org/groups/1363/index.html).

D. Boneh, Twenty Years of Attacks on the RSA Cryptosystem, Notices of the AMS 46 (1999), 203-213.