Predmet Kriptografija in teorija kodiranja II (KITK2) - 2008

Little brother is watching you...
o predmetu | prosojnice | domače naloge 17.mar. | projekti
literatura | knjižnica | kripto-povezave
 
Obvestila  
Vabilo na 2. del XVII. delavnice iz kriptografije in teorije kodiranja, ki bo v cetrtek 5. junija ob 16h (do 18h) v PR-JA (Jadranska 19) in bo sestavljena iz Vasih predstavitev projektov..

Seznam tem/področij projektov. Čim prej si izberite kakšnega (rok za to je 25. april) in mi pošljite po e-pošti vsaj eno referenco, ki ste jo našli ali pa pridite na pogovor (dogovor po e-pošti). Rok za oddajo načrta je 9. maj.

Dobili ste 6. domačo nalogo (rok za oddajo 11. april, 2008).

Predavanja so vsak petek od 12h do 14h 
na Jadranski 21 (II/MS) .

Predavatelj
Aleksandar Jurišić 
pisarna: Jadranska 21/5 
tel: 4768-183,
(doma 28-32-895) 
e-pošta: aleksandar.jurisic@uni-lj.si

Vaje so vsak torek od 13h do 15h 
v predavalnici Pr-JB na Jadranski 21.

Asistent:
Matjaž Urlep
pisarna: Jadranska 21/23 
tel: 4768-185,
e-pošta: matjaz.urlep@fri.uni-lj.si

 

 1. 12. feb. UVOD: o predmetu, pametne kartice, ideja asimetrične kriptografije

 2. 15. feb. o kriptografiji na splošno (cilji, gradniki,...),
  I. KLASIČNA KRIPTOGRAFIJA,
  II. SHANNONOVA TEORIJA in popolna varnost

 3. 22. feb. IV. RSA IN FAKTORIZACIJA: RSA kriptosistem, generiranje praštevil, napadi na RSA, faktorizacija

 4. 29. feb. tokovne šifre (LFSR) na kratko, gostota praštevil, generiranje praštevil (Monte Carlo algoritmi), Gaussov izrek o kvadratni recipročnosti (z Eisensteinovo lemo)

 5. 7. mar. V. DRUGI KRIPTOSISTEMI Z JAVNIMI KLJUČI: ElGamalovi protokoli, problem diskretnega logaritma (DLP) in algoritmi za računanje DLP

 6. 14. mar. grupa na eliptični krivulji (EC): Hassejev izrek, DHEC, DLP na EC; Merkle-Hellmanov sistem z nahrbtnikom
  VI. SHEME ZA DIGITALNE PODPISE: koncept podpisa, RSA podpis

 7. 21. mar. ElGamalov sistem za digitalno podpisovanje (protokol, napadi/varnost) DSA, prikrit kanal v DSA
  INTERMEZZO: napadi z grobo silo, napadi na DSA in ECDSA (programski, s programsko opremo), dolžine ključev,
  primerjava digitalnega podpisa v praštevilskih obsegih in na eliptični krivulji

 8. 28. mar. enkratni podpis, slepi podpis, podpis brez možnosti zanikanja, skupinski podpisi, fail-stop podpisi
  VII. ZGOŠČEVALNE FUNKCIJE: zgoščevalne funkcije brez trčenj,

 9. 4. apr. verjetnost trčenja, napadi s pomočjo paradoksa rojstnih dnevov, zgoščevalne funkcije z diskretnim logaritmom, razširitev zgoščevalne funkcije, zgoščevalne funkcije iz kriptosistemov, zgoščevalne funkcije MD4, SHA, RIPEMD-160, HMAC, časovne oznake (Timestamping) in TSS.
  VIII. DISTRIBUCIJA IN USKLADITEV KLJUČEV: Distribucija ključev, Blomova shema

 10. 11. apr. DH distribucija ključev, Kerberos, DH uskladitev ključa, overjena uskladitev ključa (STS), MTI protokoli, uskladitev ključa, ki se sam overi.

 11. 18. apr. Internetne aplikacije: TCP/IP, IETF, IPsec in VPN, SSL.
  IX. IDENTIFIKACIJSKE SHEME: uporaba in cilji identifikacijskih shem, protokol z izzivom in odgovorom. Schnorrova identifikacijska shema, Okomotova identifikacijska shema.

 12. 25. apr. Guillou-Quisquaterjeva identifikacijska shema.
  X. KODE ZA OVERJANJE

 13. 9. maj. XI. SHEME ZA DELJENJE SKRIVNOSTI

 14. 16. maj. XIII. DOKAZI BREZ RAZKRITJA ZNANJA

 15. 23. maj. XIV. RAČUNALNIŠKA VARNOST

 16. 30. maj. predstavitve projektov
Vse postscript (ps) datoteke si lahko ogladate z Ghostscript in GSview, ki so na voljo za večino računalnikov in brskalnikov.

WHAT!!! You don't have little brother!

Osnovni podatki o predmetu KITK2-08

vsebina | učbeniki

Namen predmeta: Namen tega predmeta je splošen uvod v kriptografijo in njeno zgodovino ter osvetlitev njenih pomembnejših dosežkov v zadnjih dvajsetih letih.

Nahajamo se na pragu vsesplošnega komuniciranja in elektronskega trgovanja na Internetu. Preko Interneta so dostopne številne podatkovne baze. Na vseh koncih se pojavljajo tudi pametne (čip) kartice, ki predstavljajo takorekoč računalnik v žepu. Z vsakim dnem bolj občutimo vpliv vsega tega na šolstvo, znanost ter družbo v širšem pomenu.

Kriptografija je veda, ki nam ponuja konkretne rešitve za varnost in zaščito na pravkar omenjenih področjih, ter s tem predstavlja osnovo informacijske družbe (cilji: zasebnost, celovitost podatkov, elektronsko overjanje/podpisovanje, elektronski denar, in drugi kriptografski protokoli; obseg: matematika, računalništvo, elektrotehnika, finance, politika, vojska, itd.).

Leta 1976 sta Diffie in Hellman predstavila koncept kriptografije javnih ključev, ki predstavlja nenadomestljivo orodje za poenostavitev upravljanja ključev ter realizacijo varne komunikacije. Od takrat naprej smo priča izrednemu povečanju aktivnosti na tem področju (prej pa so bile aktivnosti običajno omejene na takoimenovane črne kabinete). Kriptografske tehnike se trenutno uporabljajo na naslednjih področjih

Na vseh področjih komunikacij nastajajo standardi za kriptografsko zaščito (na primer IEEE, ANSI, ISO, IETF in ATM Forum). Večina kriptografskih sistemov je zasnovana na teoriji števil, povzročila pa je tudi odkritja novih algoritmov za stare probleme. Pri tem predmetu bomo preučevali te nove algoritme teorije števil. Pri preučevanju varnosti oziroma pri napadih na kriptografkse protokole pa pogosto uporabljamo statistične principe. Spoznali bomo nekaj najbolj zvitih algoritmov in elegantne matematike nasploh.

Vsebina predmeta: poskusili bomo obravnavati čim več tem z naslednjega seznama:

Učbeniki: Domače naloge: Prepričan sem, da se znanje najbolje pridobi z intenzivnim skupinskim študijem (kjer ima vsak posameznik priložnost testirati svoje predloge in vprašanja) ter najbolje utrdi z reševanjem večjega števila nalog. Priporočam, da rešite približno 5 vprašanj na teden. Rešitve naj bodo lično napisane do naslednjega predavanja.
Dobili boste tudi pet obveznih domačih nalog in seminarske naloge.