Program diplomskega dela - Vanja Seničar, Deljenje skrivnosti

Delo naj predstavi matematične osnove potrebne za razumevanje končnih obsegov, geometrij (afine in projektivne), ter popolne varnost (verjetnost), ki so potrebni za študij shem za deljenje skrivnosti. Glavni cilj je predstavitev večnivojskih in večskupinskih shem za deljenje skrivnosti.

Literatura:

A. Jurišić , Deljanje skrivnosti, Presek 29/6.

Douglas R. Stinson, Cryptography -- Theory and Practice, CRC Press, 1995.

G. Simmons (editor), Contemporary Cryptology, IEEE Press, 1992.

G. Simmons, Geometric Shared Secret and/or Shared Control Schemes, a manuscrip.