Program diplomskega dela - Kriptografija e-volitev, Andrej Tolič

Kandidat naj predstavi glavne kriptografske gradnike, ki se uporabljajo za učinkovito in varno implementacijo e-volitev: kriptosisteme z javnimi ključi, mešalne mreže, dokaze brez razkritja znanja, deljenje skrivnosti ipd. Navede naj tudi primer papirne sheme za e-volitve ter preuči odprtokodni sistem Helios.

Povzetek. Diplomsko delo obravnava kriptografske gradnike in sheme, ki nam omogočajo izvedbo varnih e-volitev. Zaželeno je, da e-glasovnica ohrani tajnost, hkrati pa bi radi, da lahko tretja oseba preveri različne stopnje pravilnosti izvedbe. Kriptografija nam nudi potrebna orodja, s katerimi istočasno zadostimo tema, na videz nasprotujočima si, zahtevama. Zlasti so med omenjenimi orodji pomembni kriptosistemi z javnimi ključi, sheme za deljenje skrivnosti, dokazi brez razkritja znanja in mešalne mreže. Te gradnike predstavimo in obravnavamo v kontekstu e-volitev. V delu opišemo tudi dve shemi za kriptografske e-volitve. Prva je papirna shema, druga pa odprtokodni sistem za internetne volitve, Helios.

Ključne besede: e-volitve, kriptograja, mesalne mreze, dokazi brez razkritja znanja, deljenje skrivnosti