Kriptogram

Frekvence črk v slovenskem jeziku
Črke e a o i n l s r j t v
Frekvence (%) 10,7 10,5 9,1 9,0 6,3 5,3 5,1 5,0 4,7 4,3 3,8
k d p m z b u g č h š c ž f
3,7 3,4 3,4 3,3 2,1 2,0 1,9 1,6 1,5 1,1 1,0 0,7 0,7 0,1
Najpogostejše dvočrkovne besede: in, na, je, za, ki, da, se, so, pa, po, itd.
Najpogostejše tročrkovne besede: kot, med, ter, pri, saj, itd.