Najpogostejše dvočrkovne besede: in, na, je, za, ki, da, se, so, pa, po, itd.
Najpogostejše tročrkovne besede: kot, med, ter, pri, saj, itd.