Projekti za tečaj iz kriptografije

PISANJE MATEMATIČNIH SESTAVKOV

Povzetek

Sestavek je namenjen piscem prvega matematičnega rokopisa. Podan je kratek uvod v umetnost pisanja matematičnih sestavkov, namenjen tistim, ki so odkrili zanimiv rezultat ali pa so predelali snov, ki bi jo radi predstavili na 5-ih do 30-ih straneh. Večinoma sem upošteval članek ``Writing papers'' svojega mentorja Godsila in Hershov članek ``How to Do and Write Math Research'' ter poskusil prirediti njune nasvete svojim študentom.

1. UVOD

Sestavek je namenjen piscem (prvega) matematičnega rokopisa. Podali bomo kratek uvod o umetnosti pisanja matematičnih sestavkov. Recimo, da ima bralec zanimiv rezultat ali pa je predelal snov, ki bi jo rad predstavil na 5-ih do 30-ih straneh (pisanje daljših člankov je bodisi oblika sadizma ali mazohizma glede na literarno sposobnost in stopnjo pozornosti do bralca).

Namen pisanja matematičnega članka je predvsem komunikacija s kolegi (morda pa še z naslednjimi generacijami). Torej, če se spravite k pisanju, je najbolj pomembno, da obravnavate probleme, ki bodo še nekaj časa zanimivi. To pa je lahko

(tudi predstavitev še tako zguljene teme, če ste le našli nov zorni kot ali pa originalno zgodbo). V upanju, da ste odkrili kaj zanimivega, bi vam rad pomagal pri pisanju z nekaj nasveti.

Osnovno pravilo za pisanje dobrih sestavkov je, da bralcem olajšate delo (branje, razumevanje). Kadar ste v precepu in si niste na jasnem ali bi poenostavili delo raje sebi ali bralcu, morate vedno dati prednost bralcu. Pri tem si je dobro pomagati tako, da za zgled vzamemo nekaj dobro napisanih člankov, glej npr. zbirko ``What's happening in the Mathematical Sciences'', katere avtor je Barry Cipra.

2. NAČRT

Kako začeti? Običajno članek sestavljajo

Najprej naredite načrt, opišite začetno mašerijo ter rezultat. Načrt ne potrebuje dosti več kot listo naslovov razdelkov. Nato naredite načrt za vsak razdelek posebej. Verjetno boste potrebovali še skice bolj zapletenih dokazov, koristna pa je tudi preliminarna verzija uvoda. Ko ste končno prepričani o strukturi članka, začnite s pisanjem.

Pogosto, vsaj v primeru daljših člankov, je lažje začeti s pisanjem od konca nazaj: z razdelkom z glavnim rezultatom, nato dodelajte osnove, ki jih zanj potrebujete, nadaljujte z uvodom in končajte s povzetkom. (Pogosto se je težko odločiti, katere osnove so potrebne, še preden je sestavljena kolikor toliko dobra verzija kasnejših razdelkov.)

Vsak razdelek naj ima vsaj en odstavek uvoda, v katerem je podan namen tega razdelka ter morda še sama organizacija (to bo v veliko pomoč tistim, ki bodo hoteli na hitro preleteti vaše pisanje).

V nadaljevanju pisanja bodo postale napake v načrtu vse bolj očitne. Takrat se je potrebno vrniti in popraviti svoj načrt ter nato še vse ostalo, kar je bilo dotlej napisanega. (Tedaj se lahko v mislih zahvalite še izumitelju `cut/paste'.) Ugotovili boste, da morate svoj načrt in članek popraviti še večkrat. Pisanje članka je cikličen proces, ki zahteva veliko truda.

3. PODROBNOSTI

Poglejmo si številne podrobnosti z nasveti in konkretnimi primeri, ki pridejo pogosto zelo prav.

Povzetek mora biti čim bolj privlačen. Če je le možno, naj ne vsebuje nobene definicije ali kvečjemu le najbolj nujne. Povzetek naj bo čim bolj samostojen, tj. naj bo popolnoma neodvisen. Če je potrebna referenca na kakšno drugo delo, jo je treba navesti v celoti. Precejšen del povzetka lahko sestavljajo citati iz uvoda - to ni ponavljanje, saj je povzetek edino, kar prebere večina zainteresiranih bralcev.

Uvod je naslednja prepreka, preko katere se bodo podali tisti, ki jih ni odgnal povzetek. Namen uvoda je predstaviti glavne rezultate, omeniti povezavo med vašimi rezultati in drugimi deli ter motivirati bralca, da bo nadaljeval z branjem. Uvod naj bo čim enostavnejši. Svojih rezultate ni potrebno navesti v najbolj splošni obliki, v kateri jih kasneje dokažete - to vam bo omogočilo jasnejšo predstavitev. Na kratko povzemite delo, ki je bilo opravljeno pred vami.

Previdno morate pojasniti, zakaj je snov, ki ste jo obdelali, zanimiva. Če tega ne znate, potem ne bi smel pisati članka. Izjave kot so

žal niso primerne za motivacijo. Katera izmed njih je morda celo vaš razlog, toda vseeno ne bo nikogar pritegnila k branju.

Običajno je potrebno vključiti v uvod še nekaj definicij (ponovite jih, tudi če ste jih podali že v povzetku). Če je tvoja študija odprla nova vprašanja, lahko katerega navedeš že v uvodu. Uvod je običajno sklenjen s kratkim opisom organizacije članka, posebej v daljših člankih. Vsak razdelek opišite v eni ali dveh vrsticah (če to ni možno, je nekaj narobe).

Pogosto uvodu sledi razdelek z definicijami pojmov in oznak. Temu se morda ni mogoče izogniti, vseeno pa je najbolje, da vpeljemo terminologijo šele tedaj, ko jo zares potrebujemo. Občasno se bo pojavil pojem, ki ga uporabljamo na več mestih. Tega je potrebno vpeljati na kakšnem vidnem mestu. Ne glede na to se je ob prvi uporabi tega pojma, treba zavedati, da je bralec njegovo definicijo verjetno že pozabil. Zato se spodobi, da definicijo ponovite ali pa vsaj poveste, kje se nahaja.

Pogosto se pri pisanju ali pa že prej pri raziskovanju pojavijo odprta vprašanja in domneve. Če temu ni tako, je verjetno nekaj narobe s pristopom. Pametno je članek zaključiti z razdelkom, ki vsebuje odprta vprašanja in domneve. Morebitno zahvalo (angl. acknowledgement) postavite na konec zadnjega razdelka ali pa v samostojen razdelek pred zapisom virov. Pomembno je, da je zahvala napisana kratko in jasno.

Končno smo pri referencah. V tem razdelku je običajno več napak kot v kateremkoli drugem razdelku. Podatke poiščite v originalnih člankih, sicer bo pri prepisovanju tujih virov prišlo do seštevanja vaših napak s starimi. Reference je bolje oštevilčiti, kot pa jih označiti s kombinacijami črk. (Lažje si je zapomniti številko kot pa `GaGa'. Vaš cilj mora vedno biti pomoč bralcu in ne sebi.) Če navajate knjigo, potem dodaje še številko strani/leme/izreka, na katero se sklicujete. Če želite citirati osebno (privatno) komunikacijo, potem povejte v tekstu, da gre za tako komunikacijo (saj nima smisla napotiti bralca v listo referenc, kjer bo le ugotovil, da nima kam naprej).

Pogosto nas muči še kopica majhnih vprašanj o formatu (npr. ali naj dodamo prazen prostor okoli pomišljaja). Pri tem si lahko pomagate tako, da za zgled vzamete več dobro napisanih člankov. Za vrhovnega razsodnika pa si izberite npr. Chicago Manual of Style .

4. TeX NIČNE ZADEVE

Dobro se naučite uporabljati TeX ali pa LaTeX, najboljši uvod pa najdete v knjigi `Povabilo v TeX, LaTeX, BIBTeX, PICTeX' od Vladimirja Batagelja in Bojana Gollija. Nekaj krajših priročnikov pa boste našli tudi na Internetu in jih je koristno imeti na lokalnem disku (kazalci). V preostanku tega razdelka bomo privzeli, da imate določene izkušnje s TeX om (to bo odslej pomenilo ali TeX ali pa LaTeX).

Naj bo datoteka čim bolj čitljiva in po strukturi podobna outputu. Npr. v input datoteki vedno zapišem

tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst,
tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst,
$$
enačba
$$
tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst,
tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst,

za izpostavljeno enačbo. V primerjavi z rokopisom bo potrebno matematične izraze precej pogosteje izpostavljati. V tekstu naj bo čim manj simbolov, kar pomeni, da izpostavimo večino dolgih matematičnih klobas.

Program TeX zna mnogo bolje od nas oblikovati stran. Zato je najbolje, da uporabljamo vnaprej izbrane (angl. default) nastavitve. Razmik med besedami in vrsticami spreminjajte le, kadar je kaj očitno narobe. Prej ali slej boste sestavili svojo datoteko makrojev, ki jo boste potem odtlej širil. Ko pa boste nekega dne hoteli izpisati kak starejši članek, boste ugotovili, da uporablja že izgubljene makroje. Ko je članek dobil končno obliko, vstavite na začetek datoteke vse makroje, ki so potrebni.

5. PRAVILA

LITERATURA

[1] V. Batagelj in B. Golli, Povabilo v TeX, LaTeX, BIBTeX, PiCTeX. Društvo matematikov fizikov in astronomov Slovenije (DMFA), 1990.

[2] The Chicago Manual of Style, U. Chicago Press (Chicago) 1990.

[3] B. Cipra, What's happening in the Mathematical Sciences Vol. 1, American Mathematical Society, 1993.

[4] B. Cipra, What's happening in the Mathematical Sciences Vol. 2, American Mathematical Society, 1994.

[5] B. Cipra, What's happening in the Mathematical Sciences 1995-1996, American Mathematical Society, 1996.

[6] B. Cipra, What's happening in the Mathematical Sciences 1998-1999, American Mathematical Society, 1999.

[7] C.D. Godsil, Writing papers, manuscript, http://bilby.uwaterloo.ca/read.html.

[8] P. Halmos, How to write mathematics. L'Enseignment Math\' ematique, 16 (1970), 123-152.

[9] R. Hersh, How to Do and Write Math Research, The Mathematical Inteligencer (1997), 58-60.

[10] P. Higman, Handbook of Writing for Mathematical Sciences. SIAM (199?).

[11] A. Jurišić, Pomoč pri (La)TeXu .

[12] Ivan Kuščar, O strokovnem pisanju, Obzornik za matematiko in fiziko 34 6/7 (1987), 211-219.

[13] R. Seroul in S. Levy, A Biginner's Book of TeX . Springer (New York) 1991.

Tule je še verzija teh napotkov v ps obliki (5 strani).