Seminar iz kriptografije (1998/1999)

Little brother is watching you...
namen | vsebina | predznanje | učbenik | načrt dela | obveščanje
literatura | projekti | knjižnica | kripto-povezave
stari seminarji

Vse postscript (ps) datoteke si lahko ogladate z Ghostscript in GSview, ki so na voljo za večino računalnikov in brskalnikov.

WHAT!!! You don't have little brother!

Namen seminarja:

____Živimo v zanimivih časih, ko imamo priložnost slediti dinamičnemu razvoju kriptografije z javnimi ključi, posebej na področju eliptičnih krivulj. Kriptografija, še posebej kriptografija javnih ključev, se je začela razvijati izredno pospešeno v zadnjih dvajsetih letih kot pomembna disciplina, ki ni samo predmet intenzivnega raziskovanja, temveč predstavlja osnovo informacijske družbe. Na vseh področjih komunikacij se pojavljajo standardi za kriptografsko zaščito. Kriptografske tehnike javnih ključev uporabljamo danes pri uporabi elektronske pošte, faksih, za zaščito proti virusom, pri elektronskemu denarju, protokolih za internet, brezžičnih telefonih, kabelski televiziji, če omenimo samo nekaj primerov uporabe.

____ Namen tega seminarja je splošen uvod v kriptografijo in osvetlitev njenih pomembnejših raziskovalnih dosežkov v zadnjih dvajsetih letih. Mnogi, ki Vas zanima kriptografija, prihajate z drugih področij, bodisi z elektrotehnike, računalništva ali matematike. Celo tistim, ki imajo za seboj formalno šolo kriptografije, primankuje trdnih osnov.

____Cilj seminarja je razširiti osnovni nivo znanja kriptografije. Prepričan sem, da se znanje najbolje pridobi z intenzivnim skupinskim študijem (kjer ima vsak posameznik priložnost testirati svoje predloge in vprašanja) ter najbolje utrdi z reševanjem večjega števila nalog. Zato na seminarju ne boste samo izmenično predavali, temveč boste tudi predstavljali izbrane rešitve domačih nalog.

Teme seminarja:
____Poskusili bomo obravnavati čim več tem z naslednjega seznama: Predznanje: Učbeniki: Načrt dela:
____Seminar bomo razdelili na 3 dele: ____ Predavanjem bo sledila diskusija ter pregled nalog od prejšnjega tedna. Potrebno bo rešiti priblizno 3-5 vprašanj na teden. Rešitve bodo morale biti nato lično napisane do prihodnjega srečanja (pri pisanju rešitev se bomo menjali). Ob koncu seminarja naj bi tako imeli zbirko rešenih nalog. Na voljo bodo tudi seminarske naloge.

Elektronsko obveščanje:
____Nekateri ste že postali člani liste Kriptografija@FMF.Uni-Lj.Si, po katerih bomo razpošiljali dodatno gradivo za branje ter povzetke predavanj. Uporabniki sami pa se lahko na seznam dodajajo in odvzemano tako, da na naslov Kriptografija-request@FMF.Uni-Lj.Si pošljejo

subscribe "Ime Priimek"
za dodajanje, za odvzemanje pa
signoff

____Obvestila, ki naj jih prejemajo člani, je treba pošiljati na naslov Kriptografija@FMF.Uni-Lj.Si, torej na naslov brez "-REQUEST". 


Število obiskovalcev:  (z uporabo K2 števca.)

Home Aleksandar Jurisic, fn11jurisic@uni-lj.si