e-Uganke / e-Quiz / m-Quiz

(an application for students and teachers)

Enter / Vstop


Projekt e-Uganke je bil financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Republike Slovenije (Razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 9.2012-8.2013) in s strani IMFM. Za podrobnosti o projektu glej prosojnice (or the English version of the slides).

Projekt se nadaljuje kot Kvizko / e-Quiz / m-Quiz v okviru

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.