Certifikatna agencija @friCA

Navodila za prevzem digitalnega potrdila @friCA

Operacijski sistem: Linux

Odjemalec: Gmail v Firefox z dodatkom Penango

Jezik: Angleški


S pomočjo spodnjih navodil lahko prevzamete svoje osebno digitalno potrdilo in ga uvozite v poštni odjemalec. Digitalno potrdilo certifikatne agencije @friCA vsebuje vaš javni in zasebni ključ ter javni ključ digitalne agencije.

 1. Prevzemite in uvozite certifikat po navodilih za uvoz v brskalnik Firefox.

 2. Namestite dodatek Penango.

 3. Če želite dodati javni ključ druge osebe, ga pridobite, nato pa pojdite na Edit -> Preferences -> Advanced -> Encryption, kliknite na View Certificates, označite zavihek People in kliknite na gumb Import....

  Seznam javnih ključev stikov
 4. Sedaj je potrebno še nastaviti račun, ki ga boste uporabljali za pošiljanje e-pošte. Pojdite na Tools -> Penango Preferences. Če račun še ni ustvarjen, ga naredite s klikom na gumb Add. V izbirnem meniju Choose an e-mail address... izberite Add new... in vnesite e-poštni naslov, ki je zapisan v certifikatu. Pri poljih Signing in Encryption z gumboma Select... izberite uvoženo digitalno potrdilo. Po želji si nastavite tudi privzete možnosti podpisovanja in šifriranja.

  Nastavitev podpisovanja in šifriranja

Navodila za podpisovanje in šifriranje sporočil

Če želite podpisovati sporočila, morate uvoziti svoje digitalno potrdilo po zgornjih navodilih. Prejemniki bodo lahko z vašim javnim ključem preverjali pristnost sporočil.
Za šifriranje sporočil morate predhodno po točki 3. iz zgornjih navodil uvoziti javne ključe prejemnikov. Sporočila ni mogoče šifrirati, če za katerega od prejemnikov nimate javnega ključa. Ko prejmete podpisano ali šifrirano sporočilo, se javni ključ pošiljatelja samodejno uvozi.

 1. Na običajni način napišite sporočilo (novo sporočilo, odgovor, posredovanje, ...).

 2. Nad sporočilom sta dve ikoni. S prvo izberemo podpisovanje, z drugo pa šifriranje sporočila.

  Podpisovanje in šifriranje sporočila
 3. Podpisana in šifrirana sporočila bodo posebej označena.

  Podpisano in šifrirano sporočilo