Certifikatna agencija @friCA

Navodila za prevzem digitalnega potrdila @friCA

Operacijski sistem: Linux

Odjemalec: Evolution

Jezik: Slovenski


S pomočjo spodnjih navodil lahko prevzamete svoje osebno digitalno potrdilo in ga uvozite v poštni odjemalec. Digitalno potrdilo certifikatne agencije @friCA vsebuje vaš javni in zasebni ključ ter javni ključ digitalne agencije.

 1. Vpišite svoje geslo za prevzem digitalnega potrdila in ga shranite na vaš računalnik. Ta datoteka vam lahko služi tudi kot varnostna kopija, zato je najbolje, da jo shranite na varno mesto (npr. posnamete na CD / DVD).

 2. Pojdite na Uredi -> Možnosti -> Potrdila in pred sabo boste imeli spodnje okno.

  Urejevalnik digitalnih potrdil
 3. Izberite Uvozi in uvozite svoje osebno digitalno potrdilo. Pri odpiranju boste morali vnesti svoje glavno geslo za dostop do digitalnih potrdil, ki jih imate spravljene v poštnem odjemalcu, če to že obstaja (prva slika). V nasprotnem primeru ga nastavite (druga slika).

  Glavno geslo Nastavitev glavnega gesla
 4. Vnesite geslo za uvoz, s katerim je zaščiteno vaše osebno digitalno potrdilo.

  Vnos gesla za uvoz digitalnega potrdila
 5. Sedaj izberite še zavihek Overitelji in na seznamu označite digitalno potrdilo @friCA. Če ga ni na seznamu, s klikom na gumb Uvozi uvozite javni ključ certifikatne agencije.

  Seznam certifikatnih agencij
 6. Kliknite na Uredi in označite polja kot na spodnji sliki.

  Nastavitve zaupanja
 7. Če želite dodati javni ključ druge osebe, ga pridobite, nato pa izberite zavihek Potrdila stika in ga uvozite s klikom na gumb Uvozi.

  Seznam javnih ključev stikov
 8. Sedaj je potrebno še nastaviti račun, ki ga boste uporabljali za pošiljanje e-pošte. Pojdite na Uredi -> Možnosti -> Poštni računi. Če račun še ni ustvarjen, ga naredite s klikom na gumb Dodaj. Ko je račun ustvarjen, ga izberite, kliknite na gumb Uredi ter izberite zavihek Varnost. V razdelku Varne vrste MIME (S/MIME) pri poljih Podpisovanje potrdila in Potrdilo za šifriranje z gumboma Izberi ... izberite uvoženo digitalno potrdilo. Po želji si nastavite tudi privzete možnosti podpisovanja in šifriranja.

  Nastavitev podpisovanja in šifriranja

Navodila za podpisovanje in šifriranje sporočil

Če želite podpisovati sporočila, morate uvoziti svoje digitalno potrdilo po zgornjih navodilih. Prejemniki bodo lahko z vašim javnim ključem preverjali pristnost sporočil.

Za šifriranje sporočil morate predhodno po točki 7. iz zgornjih navodil uvoziti javne ključe prejemnikov. Sporočila ni mogoče šifrirati, če za katerega od prejemnikov nimate javnega ključa.

 1. Na običajni način napišite sporočilo (novo sporočilo, odgovor, posredovanje, ...).

 2. V meniju Možnosti izberite možnost Podpis s S/MIME oziroma Šifriraj s S/MIME. Nato lahko pošljete sporočilo.

  Podpisovanje in šifriranje sporočila
 3. Podpisana in šifrirana sporočila bodo posebej označena.

  Podpisano in šifrirano sporočilo