Certifikatna agencija @friCA

@friCA

UL, FRI
Večna pot 113
1000 Ljubljana

telefon01 479 8271
e-mailE-mail

Certifikatna agencija @friCA deluje interno na wwwFakulteti za računalništvo in informatiko, wwwUniverza v Ljubljani. Izdaja digitalna potrdila za potrebe Fakultete za računalništvo in informatiko ter wwwFakultete za elektrotehniko. Poleg tega pa skrbi za sezname preklicanih potrdil. Digitalna potrdila @friCA se uporabljajo za dostop do spletnih aplikacij, za katere se zahteva identifikacija s potrdili te agencije (@friCA) in za druge namene, za katere se med seboj dogovorijo uporabniki.

Digitalna potrdila lahko študenti in sodelavci UL FRI in FE trenutno uporabljate za

Doseženi rezultati so nastali v okviru raziskovalnega projekta s šifro M1-0139 in naslovom Certifikatna agencija z EC za potrebe MORS, s Ciljno raziskovalnega programa “Znanje za varnost in mir”, z zagotovljenimi sredstvi MORS in ARRS.

Obvestila

2. november 2017
Zamenjan je bil korenski certifikat certifikatne agencije @friCA. Nova prstna odtisa sta: Pri generiranju certifikata je zgoščevalno funkcijo SHA1 nadomestila zgoščevalna funkcija SHA256. Enako velja tudi za nove uporabniške in strežniške certifikate.
Zamenjan je bil tudi certifikat na strežniku lkrv.fri.uni-lj.si. Nova prstna odtisa sta: Novi strežniški certifikati vključujejo razširitev z nadomestnimi imeni subjekta (SAN) in so tako podprti v najnovejših brskalnikih.
2. november 2012
Zamenjan je bil certifikat na strežniku lkrv.fri.uni-lj.si. Nova prstna odtisa sta:
30. september 2011
V septembru 2011 so bila izdana potrdila novim študentom UL FRI. Za študente, ki so se vpisali do 26. septembra 2011, certifikati vključujejo njihov univerzitetni e-poštni naslov ter jih tako lahko uporabljajo za podpisovanje in prejemanje šifrirane e-pošte. Ostali imetniki certifikata lahko zaprosijo za nov certifikat z vnešenim e-poštnim naslovom.
Navodila za uporabo certifikatov v e-poštnih odjemalcih so v pripravi.
1. oktober 2008
V septembru 2008 so bila izdana potrdila sodelavcem fakultete UL FRI in študentom UL FRI, ki so bili v šolskem letu 2007/2008 redno vpisani. V letošnjem študijskem letu so bila izdana potrdila tudi novim študentom prvih letnikov UL FE, ostali študentje UL FE pa lahko zanje posebej zaprosijo. Gesla za prevzem in uvoz potrdil so študenti lahko prevzeli ob vpisu. Veljavnost digitalnega potrdila je po novem 5 let.
10. oktober 2007
V septembru 2007 so bila izdana potrdila sodelavcem fakultete UL FRI in študentom UL FRI, ki so bili v šolskem letu 2006/2007 redno vpisani. Gesla za prevzem/uvoz/preklic potrdil so študenti lahko prevzeli ob vpisu.